NEDOMEX LOGISTIKA

                                                           

PARTNERI

  • DRENIK DOO Sarajevo ,tolaet papit BELLA koji ja B brend od PREFEX-a
  • Panda flips
  • U 2018. godini uveden je na tržište novi proizvod trgovinske robne marke u vlasništu Nedomex-a pod nazivom ”TED home”. Naime, 25.04.2018. god. sa proizvođačem DITA 1977 fabrika deterdženata d.o.o. Tuzla zaključen je Ugovor o proizvodnji trgovinske robne marke. Predmet ovog ugovora je proizvodnja proizvoda pod trgovinskom robnom
    markom kupca i iste će prodavati isključivo kupcu.
  • YUMIS Niš koji ima siriku lepezu proizvoda (kukurzuno brasno,supe,pudinzi,eurokremovi i drugi )
  • ALEKSANDRIJA konditorski proizvodi